Isolated Heart Preparation

Isolerad perfuserat hjärta

Svensk definition

Metod för isolering och upprätthållande av ett arbetande hjärta för olika hjärtmätningar. Modellen gör det möjligt att separera hjärtmuskelvariabler och systemiska variabler i det denerverade hjärtat.

Engelsk definition

Method of isolation and maintenance of a working heart for various cardiac measurements. The model allows for the separation of cardiac and systemic variables in the denervated heart.

Svenska synonymer

Langendorff isolerad hjärtpreparation

Engelska synonymer

Isolated Heart Preparations Preparation, Isolated Heart Preparations, Isolated Heart Isolated Perfused Heart Model Langendorff Perfused Heart Heart, Langendorff Perfused Perfused Heart, Langendorff Langendorff Perfused Isolated Heart Preparation Working Heart Preparation Technique Working Heart Preparation Preparation, Working Heart Preparations, Working Heart Working Heart Preparations Working Heart Technique Technique, Working Heart Techniques, Working Heart Working Heart Techniques Isolated Heart Preparation Technique