Critical Care Outcomes

Resultatmått efter intensivvård

Svensk definition

Ett mått på mortalitet och morbiditet bland patienter som får intensivvård och vård vid livshotande sjukdom. Måttet utgår ifrån datumet för utskrivning från sjukhuset.

Engelsk definition

A measure of the mortality and morbidity rates among patients who receive CRITICAL CARE and INTENSIVE CARE as determined from the date of hospital discharge or release.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Care Outcome, Critical Care Outcomes, Critical Critical Care Outcome Outcome, Critical Care Outcomes, Critical Care