Slipped Capital Femoral Epiphyses

Höftfyseolys

Svensk definition

En missbildning som uppstått under uppväxten där epifysbrosket (metafys) i lårbenet flyttar sig mot mitten och framåt, bort ifrån lårbenshuvudet (epifys) i den övre tillväxtplattan. Tillståndet är vanligast hos tonåringar av manligt kön och är sammankopplat med en större risk för tidig höftartros.

Engelsk definition

A developmental deformity in which the metaphysis of the FEMUR moves proximally and anteriorly away from FEMUR HEAD (epiphysis) at the upper GROWTH PLATE. It is most common in male adolescents and is associated with a greater risk of early OSTEOARTHRITIS of the hip.

Svenska synonymer

Bilateral höftfyseolys Unilateral höftfyseolys Tvåsidig höftfyseolys Ensidig höftfyseolys

Engelska synonymer

Epiphysiolysis Capitis Femoris Slipped Femoral Capital Epiphyses Slipped Capital Femoral Epiphysis Adolescent Coxa Vara Adolescent Coxa Varas Coxa Vara, Adolescent Unilateral Slipped Capital Femoral Epiphyses Unilateral Slipped Capital Femoral Epiphysis Bilateral Slipped Capital Femoral Epiphyses Bilateral Slipped Capital Femoral Epiphysis