Renal Colic

Njurkolik

Svensk definition

Svår smärta i ländryggen som strålar ut mot ljumsken, pungen och blygdläpparna, och som oftast orsakas av njursten i urinröret eller annat hinder i urinvägarna. Smärtan åtföljs ofta av illamående, kräkning, feber, rastlöshet, molande värk, frekvent urinering och blod i urinen.

Engelsk definition

A severe intermittent and spasmodic pain in the lower back radiating to the groin, scrotum, and labia which is most commonly caused by a kidney stone (RENAL CALCULUS) passing through the URETER or by other urinary track blockage. It is often associated with nausea, vomiting, fever, restlessness, dull pain, frequent urination, and HEMATURIA.

Svenska synonymer

Renal kolik

Engelska synonymer

Colic, Renal Colics, Renal Renal Colics Acute Renal Colic Acute Renal Colics Colic, Acute Renal Colics, Acute Renal Renal Colic, Acute Renal Colics, Acute Ureteral Colic Colic, Ureteral Colics, Ureteral Ureteral Colics