Acute Coronary Syndrome

Akut koronarsyndrom

Svensk definition

En episod av myokardiskemi allmänt varande längre än en övergående episod av kärlkramp. Kan slutligen leda till hjärtinfarkt.

Svenska synonymer

Akut koronart syndrom

Engelska synonymer

Acute Coronary Syndromes Coronary Syndrome, Acute Coronary Syndromes, Acute Syndrome, Acute Coronary Syndromes, Acute Coronary