Luminescence

Luminiscens

Svensk definition

Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.

Svenska synonymer

Fysisk luminescens Kemiluminiscens

Engelska synonymer

Luminescence, Physical Physical Luminescence Chemiluminescence Chemiluminescence, Physical Physical Chemiluminescence