Incandescence

Incandescens

Svensk definition

Fenomenet att ett ämne kan avge ljus under upphettning, till skillnad mot vad som är fallet vid luminescens.

Engelsk definition

Emission of LIGHT by a substance as its temperature is raised. It is sometimes called hot light in contrast to LUMINESCENCE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.