Photons

Fotoner

Svensk definition

Diskreta energimängder, tillsynes elementarpartiklar utan massa, som överförs med ljusets hastighet. De utgör (kvant)enheten för elektromagnetisk strålning. Fotoner avges när elektroner förflyttas från en energinivå till en annan.

Engelsk definition

Discrete concentrations of energy, apparently massless elementary particles, that move at the speed of light. They are the unit or quantum of electromagnetic radiation. Photons are emitted when electrons move from one energy state to another. (From Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 11th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.