Premature Birth

För tidig födelse

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Birth, Premature Births, Premature Premature Births Preterm Birth Birth, Preterm Births, Preterm Preterm Births