Risk Adjustment

Riskanpassning

Svensk definition

Användningen av sjukdomsgradsmått, som ålder, för att beräkna den risk (i form av mätbar eller förutsägbar risk för förlust, skada eller död) en patient är utsatt för innan denne når hälso- och sjukvården. Denna anpassning tillåter jämförelser av utförande och kvalitet mellan organisationer, utövare och samhälle.

Engelsk definition

The use of severity-of-illness measures, such as age, to estimate the risk (measurable or predictable chance of loss, injury or death) to which a patient is subject before receiving some health care intervention. This adjustment allows comparison of performance and quality across organizations, practitioners, and communities. (from JCAHO, Lexikon, 1994)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adjustment, Risk Adjustments, Risk Risk Adjustments Case-Mix Adjustment Adjustment, Case-Mix Adjustments, Case-Mix Case Mix Adjustment Case-Mix Adjustments