Migraine with Aura

Auramigrän

Svensk definition

Ett tillstånd kännetecknat av anfall av bultande huvudvärk, som föregås eller åtföljs av tillbakagående symtom som återspeglar funktionsstörningar i hjärnbarken eller hjärnstammen. Den vanligaste type n av aura utgörs av ett positivt synfenomen, flimmerskotom. En aura kan också yttra sig som andra fokala symtom eller tecken, som t ex känselbortfall eller svaghet i någon lem. Auran inträffar oftast mindre än en timme före huvudvärken, utvecklas under 4 minuter eller mer, och varar mindre än en timme.

Engelsk definition

A subtype of migraine disorder, characterized by recurrent attacks of reversible neurological symptoms (aura) that precede or accompany the headache. Aura may include a combination of sensory disturbances, such as blurred VISION; HALLUCINATIONS; VERTIGO; NUMBNESS; and difficulty in concentrating and speaking. Aura is usually followed by features of the COMMON MIGRAINE, such as PHOTOPHOBIA; PHONOPHOBIA; and NAUSEA. (International Classification of Headache Disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004: suppl 1)

Svenska synonymer

Klassisk migrän Migränaura Migrän med aura Basilär migrän

Engelska synonymer

Migraine with Auras Familial Hemiplegic Migraine Familial Hemiplegic Migraines Hemiplegic-Ophthalmoplegic Migraine Hemiplegic Migraine, Familial Migraine with Typical Aura Classical Migraine Migraine, Classical Migraine, Classic Classic Migraine Migraine with Acute Onset Aura Acute Onset Aura Migraine Migraine with Prolonged Aura Migraine, Prolonged Aura Prolonged Aura Migraine Complicated Migraine Migraine, Complicated Basilar-Type Migraine Basilar Type Migraine Migraine, Basilar-Type Basilar Migraine Basilar Migraines Migraine, Basilar Basilar Artery Migraine Migraine, Basilar Artery Migraine Aura without Headache Typical Aura without Headache