3-Hydroxybutyric Acid

3-hydroxismörsyra

Svensk definition

Smörsyra med substitution i betapositionen eller position 3. Det är en av de ketonenheter som produceras i levern och förekommer i höga halter i blod och urin vid ketos.

Engelsk definition

BUTYRIC ACID substituted in the beta or 3 position. It is one of the ketone bodies produced in the liver.

Svenska synonymer

3-beta-hydroxibutyrat Beta-hydroxismörsyra

Engelska synonymer

3 Hydroxybutyric Acid (+ -)-3-Hydroxybutyric Acid beta-Hydroxybutyric Acid beta Hydroxybutyric Acid 3-Hydroxybutyrate 3 Hydroxybutyrate beta-Hydroxybutyrate beta Hydroxybutyrate