Ketones

Ketoner

Svensk definition

Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.

Engelsk definition

Organic compounds containing a carbonyl group =C=O bonded to two hydrocarbon groups.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ketone