Quality Indicators, Health Care

Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.

Engelsk definition

Norms, criteria, standards, and other direct qualitative and quantitative measures used in determining the quality of health care.

Svenska synonymer

Kvalitetsindikatorer Kvalitetsmått inom hälso- och sjukvården

Engelska synonymer

Quality Indicators, Healthcare Healthcare Quality Indicator Healthcare Quality Indicators Indicator, Healthcare Quality Indicators, Healthcare Quality Quality Indicator, Healthcare Health Metrics Health Metric Metrics, Health Global Trigger Tool, Healthcare Healthcare Global Trigger Tool