Neurodegenerative Diseases

Neurodegenerativa sjukdomar

Svensk definition

Ärftliga och sporadiska sjukdomstillstånd som kännetecknas av fortskridande funktionsnedsättning i nervsystemet. Tillstånden är ofta förenade med atrofi i de drabbade vävnadsstrukturerna i det centrala eller perifera nervsystemet.

Engelsk definition

Hereditary and sporadic conditions which are characterized by progressive nervous system dysfunction. These disorders are often associated with atrophy of the affected central or peripheral nervous system structures.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neurodegenerative Disease Degenerative Diseases, Neurologic Neurologic Degenerative Disease Degenerative Neurologic Diseases Degenerative Neurologic Disease Neurologic Disease, Degenerative Neurologic Diseases, Degenerative Nervous System Degenerative Diseases Neurodegenerative Disorders Neurodegenerative Disorder Neurologic Degenerative Conditions Degenerative Condition, Neurologic Degenerative Conditions, Neurologic Neurologic Degenerative Condition Neurologic Degenerative Diseases Degenerative Diseases, Nervous System Degenerative Neurologic Disorders Degenerative Neurologic Disorder Neurologic Disorder, Degenerative Neurologic Disorders, Degenerative Degenerative Diseases, Spinal Cord Degenerative Diseases, Central Nervous System