Chromaffin Cells

Kromaffinceller

Svensk definition

Celler som lagrar epinefrinblåsor. Vid stress signalerar nervsystemet till blåsorna att utsöndra sitt hormoninnehåll. Namnet har de fått efter sin förmåga att färgas brunaktigt med kromsalter. De är t ypiskt belägna i binjuremärgen och i det sympatiska nervsystemets paraganglier.

Engelsk definition

Cells that store epinephrine secretory vesicles. During times of stress, the nervous system signals the vesicles to secrete their hormonal content. Their name derives from their ability to stain a brownish color with chromic salts. Characteristically, they are located in the adrenal medulla and paraganglia (PARAGANGLIA, CHROMAFFIN) of the sympathetic nervous system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Chromaffin Cells, Chromaffin Chromaffin Cell