Fasciitis, Necrotizing

Nekrotiserande fascit

Svensk definition

En fulminant grupp A-streptokockinfektion som börjar med svårartad cellulit och sprider sig till såväl de yttre som inre bindvävshinnorna, med proppbildning i underhudskärlen och gangrän i de underliggande vävnaderna. Oftast utgör ett hudsår ingångsplatsen för infektionen, men ibland kan inget sådant sår påvisas.

Engelsk definition

A fulminating bacterial infection of the deep layers of the skin and FASCIA. It can be caused by many different organisms, with STREPTOCOCCUS PYOGENES being the most common.

Svenska synonymer

Fascit, nekrotiserande

Engelska synonymer

Fasciitides, Necrotizing Necrotizing Fasciitides Necrotizing Fasciitis Fascitis, Necrotizing Fascitides, Necrotizing Necrotizing Fascitides Necrotizing Fascitis