Myositis, Inclusion Body

Inklusionskroppsmyosit

Svensk definition

Fortskridande myopatier som kännetecknas av förekomst av inklusionskroppar i muskelbiopsier. Såväl sporadiska som ärftliga former har beskrivits. Den sporadiska typen är en förvärvad, inflammatorisk vakuolmyopati som inträder i vuxen ålder och drabbar proximala och distala muskler. Ärftliga former börjar vanligtvis under barndomen och saknar inflammatoriska förändringar. Båda typer uppvisar intracytoplasmatiska och cellkärneinneslutna inklusioner i muskelvävnad.

Engelsk definition

Progressive myopathies characterized by the presence of inclusion bodies on muscle biopsy. Sporadic and hereditary forms have been described. The sporadic form is an acquired, adult-onset inflammatory vacuolar myopathy affecting proximal and distal muscles. Familial forms usually begin in childhood and lack inflammatory changes. Both forms feature intracytoplasmic and intranuclear inclusions in muscle tissue. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1409-10)

Svenska synonymer

Myosit, inklusionskropp

Engelska synonymer

Inclusion Body Myositides Myositides, Inclusion Body Inclusion Body Myositis Inclusion Body Myopathy, Sporadic Myositis, Inclusion Body, Sporadic Myopathy, Inclusion Body, Sporadic Inclusion Body Myositis, Sporadic Sporadic Inclusion Body Myositis