Vascular Capacitance

Kärlkapacitans

Svensk definition

Måttet på ett blodkärls förmåga att öka blodvolymen utan en större ökning av blodtrycket. Kärlkapacitansen är lika med skillnaden i volym delad med skillnaden i tryck.

Engelsk definition

The measure of a BLOOD VESSEL's ability to increase the volume of BLOOD it holds without a large increase in BLOOD PRESSURE. The vascular capacitance is equal to the change in volume divided by the change in pressure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Capacitance, Vascular