Impotence, Vasculogenic

Impotens, vaskulärt betingad

Svensk definition

Utebliven erektion till följd av minskat blodflöde till penis. Inblandade artärer kan vara aortaslutet, den hypogastriska, pudendus-, penis- och den kavernösa artären. Ektopisk dränering av svällkropparna via stora, ytliga dorsala vener eller onormalt stora kavernösa eller crurala vener kan ge upphov till venrelaterad impotens. Begreppet "venläckage" ses ofta i litteraturen, och avser det förhållande då otillräcklig blodmängd når svällkropparna.

Engelsk definition

Inability to achieve and maintain an erection (ERECTILE DYSFUNCTION) due to defects in the arterial blood flow to the PENIS, defect in venous occlusive function allowing blood drainage (leakage) from the erectile tissue (corpus cavernosum penis), or both.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Vasculogenic Impotence Impotence, Venogenic Venogenic Impotence Venous Leakage, Penile Leakage, Penile Venous Penile Venous Leakage Impotence, Arteriogenic Arteriogenic Impotence