Anti-Dyskinesia Agents

Dyskinesi, medel mot

Svensk definition

Läkemedel för behandling av rörelserubbningar. De flesta av dessa preparat verkar centralt på de dopaminerga och kolinerga systemen. Bland de kliniskt allra viktigaste är medlen mot Parkinsons sjukdom .

Engelsk definition

Drugs used in the treatment of movement disorders. Most of these act centrally on dopaminergic or cholinergic systems. Among the most important clinically are those used for the treatment of Parkinson disease (ANTIPARKINSON AGENTS) and those for the tardive dyskinesias.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Anti-Dyskinesia Anti Dyskinesia Agents Movement Disorder Agents Agents, Movement Disorder Disorder Agents, Movement