Nootropic Agents

Nootropa medel

Svensk definition

Läkemedel avsedda att underlätta inlärning eller minne, och särskilt för att förerbygga kognitiva försämringar till följd av demens. Dessa medel har en rad verkningsmekanismer. Inga kraftfullt verkande nootropa läkemedel har hittills godkänts för allmänt bruk, men flera är under prövning.

Engelsk definition

Drugs used to specifically facilitate learning or memory, particularly to prevent the cognitive deficits associated with dementias. These drugs act by a variety of mechanisms.

Svenska synonymer

Nootropika Kognitiva förstärkare

Engelska synonymer

Agents, Nootropic Nootropics Nootropic Anti-Dementia Agents Agents, Anti-Dementia Anti Dementia Agents Procognitive Agents Agents, Procognitive Nootropic Agent Agent, Nootropic Nootropic Drugs Drugs, Nootropic Antidementia Agent Agent, Antidementia Cognitive Enhancer Enhancer, Cognitive Nootropic Drug Drug, Nootropic Procognitive Agent Agent, Procognitive Antidementia Agents Agents, Antidementia Cognitive Enhancers Enhancers, Cognitive Anti-Dementia Agent Agent, Anti-Dementia Anti Dementia Agent