Phototropism

Fototropism

Svensk definition

Organismers tillväxtriktning i förhållande till ljus. Växters skott växer vanligtvis mot ljuset. Fototropism styrs troligtvis av indolättiksyra (auxin), ett tillväxtämne hos växter.

Engelsk definition

The directional growth of organisms in response to light. In plants, aerial shoots usually grow towards light. The phototropic response is thought to be controlled by auxin (= AUXINS), a plant growth substance. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Svenska synonymer

Heliotropism

Engelska synonymer

Phototropisms Heliotropism Heliotropisms