Alphavirus Infections

Alfavirusinfektioner

Svensk definition

Virussjukdomar orsakade av medlemmar av Alphavirussläktet, i familjen Togaviridae.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alphavirus Infection Infection, Alphavirus Alpha Virus Infections Alpha Virus Infection Virus Infection, Alpha Infections, Alphavirus Barmah Forest Virus Infection Mayaro Virus Infection Infection, Mayaro Virus Mayaro Virus Infections Virus Infection, Mayaro O'nyong-nyong Virus Infection Infection, O'nyong-nyong Virus O'nyong nyong Virus Infection O'nyong-nyong Virus Infections Virus Infection, O'nyong-nyong Ross River Virus Infection