Adenomatoid Tumor

Körteltumör

Svensk definition

En liten, avgränsad och godartad tumör i könsorganen, bestående av små, körtelliknande områden omgivna av utplattade, mesotelliknande celler.

Engelsk definition

A small, circumscribed, benign tumor of the genital tract, composed of small glandlike spaces lined by flattened or cuboidal mesothelium-like cells. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenomatoid Tumors Tumor, Adenomatoid Tumors, Adenomatoid