Hidrocystoma

Hidrocystom

Svensk definition

En cystisk form av svettkörteladenom. Det uppstår genom cystisk tillväxt i apokrina, sekretoriska körtlar. Adenomet är inte ovanligt, förekommer inom alla åldrar i det vuxna livet och drabbar män och kvinnor lika. Den vanligaste platsen är runt ögat, särskilt utanför den yttre ögonvrån. Det avlägsnas kirurgiskt.

Engelsk definition

A cystic form of sweat gland adenoma (ADENOMA, SWEAT GLAND). It is produced by the cystic proliferation of apocrine secretory glands. It is not uncommon, occurring in adult life in no particular age group, with males and females equally affected. The commonest site is around the eye, particularly lateral to the outer canthus. It is cured by surgical removal. (Stedman, 25th ed; Rook et al., Textbook of Dermatology, 4th ed, p2410)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hidrocystomas