Mixed Tumor, Mesodermal

Mesodermal blandtumör

Svensk definition

Ett livmodersarkom hos äldre kvinnor, vilket består av mer än en typ av mesenkymvävnad, i synnerhet med celler av strimmig muskelvävnad. Det har samband med tidigare strålningsexponering av bäckenet hos 20% av patienterna.

Engelsk definition

A sarcoma of the body of the uterus arising in older women, composed of more than one mesenchymal tissue, especially including striated muscle cells. It is associated with previous pelvic radiation exposure in 20% of patients. (Stedman, 25th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1702)

Svenska synonymer

Blandtumör, mesodermal

Engelska synonymer

Mesodermal Mixed Tumor Mesodermal Mixed Tumors Mixed Tumors, Mesodermal Tumor, Mesodermal Mixed Tumors, Mesodermal Mixed