Adenosarcoma

Adenosarkom

Svensk definition

En elakartad tumör som uppstår samtidigt eller efterhand i mesodermal vävnad och körtelepitel i samma kroppsdel.

Engelsk definition

A malignant neoplasm arising simultaneously or consecutively in mesodermal tissue and glandular epithelium of the same part. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenosarcomas