Lymphatic Vessel Tumors

Lymfkärltumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av lymfvävnad, ett fackverk av bindväv, vars utrymmen innehåller lymfocyter. Hit räknas inte tumörer belägna i lymfkärl.

Engelsk definition

Neoplasms composed of lymphoid tissue, a lattice work of reticular tissue the interspaces of which contain lymphocytes. The concept does not refer to neoplasms located in lymphatic vessels.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lymphatic Vessel Tumor Tumor, Lymphatic Vessel Tumors, Lymphatic Vessel