Lymphangiosarcoma

Lymfangiosarkom

Svensk definition

En elakartad tumör med ursprung i lymfkärlens endotelceller. De flesta lymfangiosarkom uppkommer i armen efter radikal mastektomi, men är ibland en komplikation till idiopatiskt lymfödem. Lymfödemet kan ha funnits i sex till tio år innan malignitet utvecklas.

Engelsk definition

A malignant tumor originating from the endothelial cells of lymphatic vessels. Most lymphangiosarcomas arise in an arm secondary to radical mastectomy but they sometimes complicate idiopathic lymphedema. The lymphedema has usually been present for 6 to 10 years before malignant changes develop. (From Dorland, 27th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1866)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lymphangiosarcomas Lymphangioendothelioma, Malignant Lymphangioendotheliomas, Malignant Malignant Lymphangioendothelioma Malignant Lymphangioendotheliomas