Dermatitis, Phototoxic

Fototoxisk dermatit

Svensk definition

En icke-immunologisk, kemiskt framkallad ljusöverkänslighet som ibland ger upphov till vesikulärt eksem. Den åtföljs av hyperpigmentering och deskamation (avlossning) av ljusexponerade hudytor. Syn. fototoxiskt eksem.

Engelsk definition

A nonimmunologic, chemically induced type of photosensitivity producing a sometimes vesiculating dermatitis. It results in hyperpigmentation and desquamation of the light-exposed areas of the skin.

Svenska synonymer

Fototoxisk reaktion Fototoxisk kontakteksem

Engelska synonymer

Dermatitis, Contact, Phototoxic Phototoxic Contact Dermatitis Contact Dermatitides, Phototoxic Contact Dermatitis, Phototoxic Dermatitides, Phototoxic Contact Dermatitis, Phototoxic Contact Phototoxic Contact Dermatitides Phototoxic Dermatitis Dermatitides, Phototoxic Phototoxic Dermatitides Phototoxicity