Photosensitivity Disorders

Ljusöverkänslighet

Svensk definition

Onormala reaktioner på solljus eller konstljus pga extrem reaktivitet hos ljusabsorberande molekyler i kroppsvävnaderna. Det är nästan uteslutande ljusöverkänslighet i huden som avses, inklusive solbränna, reaktioner till följd av upprepad exponering utan närvaro av fotosensibiliserande faktorer, och reaktioner som kräver fotosensibiliserande faktorer som ljussensibiliserande medel och vissa sjukdomar. Med begränsning till överkänslighet hos huden, omfattar begreppet inte ögats överkänslighet för ljus, som t ex fotofobi eller ljusframkallad epilepsi.

Engelsk definition

Abnormal responses to sunlight or artificial light due to extreme reactivity of light-absorbing molecules in tissues. It refers almost exclusively to skin photosensitivity, including sunburn, reactions due to repeated prolonged exposure in the absence of photosensitizing factors, and reactions requiring photosensitizing factors such as photosensitizing agents and certain diseases. With restricted reference to skin tissue, it does not include photosensitivity of the eye to light, as in photophobia or photosensitive epilepsy.

Svenska synonymer

Fotodermatit Kronisk aktinisk dermatit Fotosensibilisering Aktinisk dermatit

Engelska synonymer

Disorder, Photosensitivity Disorders, Photosensitivity Photosensitivity Disorder Photodermatitis Photodermatitides Chronic Actinic Dermatitis Actinic Dermatitides, Chronic Actinic Dermatitis, Chronic Chronic Actinic Dermatitides Dermatitides, Chronic Actinic Dermatitis, Chronic Actinic Dermatitis, Actinic Actinic Dermatitides Actinic Dermatitis Dermatitides, Actinic Photosensitization Actinic Reticuloid Syndrome Actinic Reticuloid Syndromes Reticuloid Syndrome, Actinic Reticuloid Syndromes, Actinic Syndrome, Actinic Reticuloid Syndromes, Actinic Reticuloid