Receptors, Laminin

Lamininreceptorer

Svensk definition

Glykoproteinmolekyler på cellers yta som reagerar med eller binder till laminin vars funktion är att få epitelceller att binda till basalmembranet. Denna högaffinitetsreceptor har molekylvikten 67 kD.

Engelsk definition

Glycoprotein molecules on the surface of cells that react with or bind to laminin whose function allows the binding of epithelial cells to the basement membrane. The molecular weight of this high-affinity receptor is 67 kD.

Svenska synonymer

Receptorer, laminin

Engelska synonymer

Laminin Receptors Laminin Receptor Receptor, Laminin