Epilepsy, Frontal Lobe

Frontallobsepilepsi

Svensk definition

En fokal form av epilepsi med krampanfall som utlöses från pannloben. En mångfald kliniska symtom finns, beroende på det exakta läget för anfallets utgångspunkt. Enkla eller komplexa motoriska rörelser kan förekomma, ffa i ansikte och armar. Anfall som utgår från den främre delen av pannloben är ibland förknippade med huvud- och ögonvridning, typiskt vridning bort från fokussidan. Frontallobsanfall kan vara idiopatiska (kryptogena) eller orsakade av befintlig sjukdom eller skada, så som olycksfallsskador, tumörer eller andra makroskopiska eller mikroskopiska skador på frontalloberna (symtomatiska krampanfall). Syn. pannlobsepilepsi.

Engelsk definition

A localization-related (focal) form of epilepsy characterized by seizures which arise in the FRONTAL LOBE.

Svenska synonymer

Orbitofrontal epilepsi Operculumepilepsi Cingulumepilepsi

Engelska synonymer

Frontal Lobe Epilepsies Frontal Lobe Epilepsy Epilepsy, Cingulate Cingulate Epilepsies Cingulate Epilepsy Epilepsies, Cingulate Frontal Epilepsy, Benign, Childhood Epilepsy, Benign Frontal, Childhood Benign Frontal Childhood Epilepsy Childhood Benign Frontal Epilepsy Epilepsy, Orbito-Frontal Epilepsies, Orbito-Frontal Epilepsy, Orbito Frontal Orbito-Frontal Epilepsies Orbito-Frontal Epilepsy Epilepsy, Supplementary Motor Epilepsies, Supplementary Motor Supplementary Motor Epilepsies Supplementary Motor Epilepsy Epilepsy, Anterior Fronto-Polar Anterior Fronto-Polar Epilepsies Anterior Fronto-Polar Epilepsy Epilepsies, Anterior Fronto-Polar Epilepsy, Anterior Fronto Polar Epilepsy, Opercular Opercular Epilepsies Opercular Epilepsy