Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica

Svensk definition

En art av Bordetella som är en parasit och patogen. Den förekommer i andningsvägarna hos däggdjur, såväl vilda som husdjur, och kan överföras till människa. Den är en vanlig orsak till bronkopneumoni hos lägrestående däggdjur.

Engelsk definition

A species of BORDETELLA that is parasitic and pathogenic. It is found in the respiratory tract of domestic and wild mammalian animals and can be transmitted from animals to man. It is a common cause of bronchopneumonia in lower animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alcaligenes bronchisepticus Brucella bronchiseptica Haemophilus bronchisepticus Alcaligenes bronchicanis Bacterium bronchisepticus Bacillus bronchisepticus Bacillus bronchicanis