Gram-Negative Aerobic Bacteria

Gramnegativa aeroba bakterier

Svensk definition

En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.

Engelsk definition

A large group of aerobic bacteria which show up as pink (negative) when treated by the gram-staining method. This is because the cell walls of gram-negative bacteria are low in peptidoglycan and thus have low affinity for violet stain and high affinity for the pink dye safranine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gram Negative Aerobic Bacteria Achromatium Achromobacteriaceae Achromatiaceae