Gram-Negative Aerobic Rods and Cocci

Gramnegativa aeroba stavar och kocker

Svensk definition

En grupp gramnegativa bakterier, bestående av stav- och klotformade celler. De är både aeroba (växer i närvaro av luft) och mikroaerofila (växer bättre vid låga syrehalter) under kvävefixerande förhållanden, men vid tillgång till bundet kväve växer de som aerober.

Engelsk definition

A group of gram-negative bacteria consisting of rod- and coccus-shaped cells. They are both aerobic (able to grow under an air atmosphere) and microaerophilic (grow better in low concentrations of oxygen) under nitrogen-fixing conditions but, when supplied with a source of fixed nitrogen, they grow as aerobes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gram Negative Aerobic Rods and Cocci