Microsporidiosis

Mikrosporidios

Svensk definition

Infektioner orsakade av svamporganismer tillhörande fylet Microsporidia.

Svenska synonymer

Mikrosporainfektioner

Engelska synonymer

Microsporidioses Infections, Microspora Infection, Microspora Microspora Infection Microspora Infections Microsporidia Infection Infection, Microsporidia Infections, Microsporidia Microsporidia Infections