Accelerated Idioventricular Rhythm

Tilltagande idioventrikulär rytm

Svensk definition

En övergående och intermittent typ av arytmi med episoder som varar från några sekunder till en minut och som uppträder hos patienter med akut hjärtinfarkt eller digitalisförgiftning. Suppressiv behan dling behövs sällan, då ventrikelfrekvensen i allmänhet understiger 100 slag per minut.

Engelsk definition

A type of automatic, not reentrant, ectopic ventricular rhythm with episodes lasting from a few seconds to a minute which usually occurs in patients with acute myocardial infarction or with DIGITALIS toxicity. The ventricular rate is faster than normal but slower than tachycardia, with an upper limit of 100 -120 beats per minute. Suppressive therapy is rarely necessary.

Svenska synonymer

AIVR

Engelska synonymer

Accelerated Idioventricular Rhythms Idioventricular Rhythm, Accelerated Idioventricular Rhythms, Accelerated Slow Ventricular Tachycardia Slow Ventricular Tachycardias Ventricular Tachycardia, Slow Ventricular Tachycardias, Slow AIVR