Nursing Research

Omvårdnadsforskning

Svensk definition

Forskning av sjuksköterskor, vanligtvis utförd i klinisk miljö, inom områdena klinisk praxis, utvärdering, vårdutbildning, vårdadministration och metodologi.

Engelsk definition

Research carried out by nurses, generally in clinical settings, in the areas of clinical practice, evaluation, nursing education, nursing administration, and methodology.

Svenska synonymer

Vårdforskning

Engelska synonymer

Research, Nursing