1-Carboxyglutamic Acid

1-karboxyglutaminsyra

Svensk definition

Påträffas i olika vävnader, särskilt i fyra blodproppsbildande proteiner inklusive protrombin, i njurprotein, i benprotein och i protein i diverse ektopiska förkalkningar.

Engelsk definition

Found in various tissues, particularly in four blood-clotting proteins including prothrombin, in kidney protein, in bone protein, and in the protein present in various ectopic calcifications.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

1 Carboxyglutamic Acid 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid gamma-Carboxyglutamic Acid gamma Carboxyglutamic Acid gamma-Carboxyglutamate gamma Carboxyglutamate