Whooping Cough

Kikhosta

Svensk definition

Infektion i andningsvägarna orsakad av Bordetella pertussis och kännetecknad av återkommande hostattacker som slutar med en kippande andhämtning.

Engelsk definition

A respiratory infection caused by BORDETELLA PERTUSSIS and characterized by paroxysmal coughing ending in a prolonged crowing intake of breath.

Svenska synonymer

Pertussis

Engelska synonymer

Cough, Whooping Bordetella pertussis Infection, Respiratory Pertussis Pertusses