Vasodilator Agents

Kärlvidgande medel

Svensk definition

Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.

Engelsk definition

Drugs used to cause dilation of the blood vessels.

Svenska synonymer

Vasodilatatorer Vasoaktiva medel Vasoaktiva antagonister

Engelska synonymer

Agents, Vasodilator Vasodilators Vasorelaxant Vasodilator Vasodilator Agent Agent, Vasodilator Vasodilator Drug Drug, Vasodilator Vasodilator Drugs Drugs, Vasodilator Vasorelaxants Vasoactive Antagonists Antagonists, Vasoactive