Vasoconstrictor Agents

Kärlsammandragande medel

Svensk definition

Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.

Engelsk definition

Drugs used to cause constriction of the blood vessels.

Svenska synonymer

Vasokonstriktorer

Engelska synonymer

Agents, Vasoconstrictor Vasopressor Agent Agent, Vasopressor Vasoactive Agonists Agonists, Vasoactive Vasoconstrictor Drug Drug, Vasoconstrictor Vasoconstrictors Vasoconstrictor Drugs Drugs, Vasoconstrictor Vasoconstrictor Agent Agent, Vasoconstrictor Vasoactive Agonist Agonist, Vasoactive Vasoconstrictor Vasopressor Agents Agents, Vasopressor