Toxoplasmosis

Toxoplasmos

Svensk definition

Den förvärvade formen av en infektion orsakad av Toxoplasma gondii hos djur och människor.

Engelsk definition

The acquired form of infection by Toxoplasma gondii in animals and man.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Toxoplasmoses Toxoplasma gondii Infection Infection, Toxoplasma gondii Infections, Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii Infections