Tennis Elbow

Tennisarmbåge

Svensk definition

Ett tillstånd som kännetecknas av smärta i eller nära den laterala epikondylen eller i underarmens extensormuskler, på grund av ovanligt hög belastning. Tillståndet orsakas av upprepad påfrestning på armbågen som till exempel när man spelar tennis.

Engelsk definition

A condition characterized by pain in or near the lateral humeral epicondyle or in the forearm extensor muscle mass as a result of unusual strain. It occurs due repetitive stresses on the elbow from activities such as tennis playing.

Svenska synonymer

Lateral epikondylit Epikondylit, lateral

Engelska synonymer

Elbow, Tennis Elbows, Tennis Tennis Elbows Lateral Epicondylitis Epicondylitides, Lateral Epicondylitis, Lateral Lateral Epicondylitides Epicondylitis, Lateral Humeral Epicondylitides, Lateral Humeral Humeral Epicondylitides, Lateral Humeral Epicondylitis, Lateral Lateral Humeral Epicondylitides Lateral Humeral Epicondylitis