Arm Injuries

Armskador

Svensk definition

Allmänna eller ospecificerade skador på överarmen eller underarmen.

Engelsk definition

General or unspecified injuries involving the UPPER ARM and the FOREARM.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Injuries, Arm Arm Injury Injury, Arm