Forearm Injuries

Underarmsskador

Svensk definition

Skador på den del av armen som är mellan armbågen och handleden.

Engelsk definition

Injuries to the part of the upper limb of the body between the wrist and elbow.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Injuries, Forearm Forearm Injury Injury, Forearm