Somnambulism

Sömngång

Svensk definition

Parasomni kännetecknad av delvist uppvaknande under stadie IV under icke-REM-sömn. Drabbade individer uppvisar halvmedvetet beteende som att gå omkring, men är svåra att väcka helt. Tillståndet drabbar främst barn med en topp i åldrarna 4-6.

Engelsk definition

A parasomnia characterized by a partial arousal that occurs during stage IV of non-REM sleep. Affected individuals exhibit semipurposeful behaviors such as ambulation and are difficult to fully awaken. Children are primarily affected, with a peak age range of 4-6 years.

Svenska synonymer

Somnambulism

Engelska synonymer

Sleepwalking Sleep Walking Disorder Sleep Walking Disorders Nocturnal Wandering Wandering, Nocturnal Sleep Walking