Sexually Transmitted Diseases

Könssjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.

Engelsk definition

Diseases due to or propagated by sexual contact.

Svenska synonymer

Sexuellt överförda sjukdomar STD Veneriska sjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Sexually Transmitted Diseases, Sexually Transmitted Sexually Transmitted Disease STIs STI Venereal Diseases Disease, Venereal Diseases, Venereal Venereal Disease Sexually Transmitted Infections Infection, Sexually Transmitted Infections, Sexually Transmitted Sexually Transmitted Infection Transmitted Infection, Sexually Transmitted Infections, Sexually STDs